MEER OOR DIE AFRIKAANSE CHRISTELIKE KERK

Afrikaanse Christelike Kerk
Afrikaanse Christelike KerkDie Afrikaanse Christelike Kerk bely dat sy Hoof Christus is. Onder Christelik word verstaan dat die Drie-Enige-God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid word. In alle prediking en werksaamhede van die ACK staan Christus sentraal.

Ons glo in God Drie-Enig (Vader, Seun en Heilige Gees). Ons glo in die Bybel as die enigste en onfeilbare Woord van God.

Ondergeskik aan die Woord van God glo ons in die volgende belydenisskrifte:

  •  DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS VAN 1561
  •  DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS VAN 1563
  •  DIE DORDTSE LEERRE√čLS
  •  DIE APOSTOLIESE GELOOFSBELYDENIS
  •  DIE GELOOFSBELYDENIS VAN NICEA
  •  DIE GELOOFSBELYDENIS GENOEM NA ATANASIUS
Afrikaanse Christelike Kerk Leraars

 ONS LERAARS

Afrikaanse Christelike Kerk
Afrikaanse Christelike Kerk - Dr Henk Grobler

 Dr Henk Grobler

 072 484 9471

Afrikaanse Christelike Kerk - Ds F.A. Grobler

 Ds F.A. Grobler

 082 412 2914

Afrikaanse Christelike Kerk - Dr Henk Grobler

 Dr Henk Grobler

 072 484 9471

Afrikaanse Christelike Kerk - Dr ET Endres

 Dr Ernst Endres

 082 781 7786

Afrikaanse Christelike Kerk - Ds F.A. Grobler

 Ds F.A. Grobler

 082 412 2914

 GEMEENTE SPAN

Afrikaanse Christelike Kerk

 Mariette Wolhuter

 082 291 5392

 Carina Stapelberg

 076 374 7481

 Corrie Stapelberg

 079 750 5914

 Tuanet van der Merwe

 083 423 6894

 Jakkie Maritz

 082 410 5716

 Rhynie van Huysteen

 082 448 6781

 Johnny Cloete

 072 573 0081

 DAGBESTUUR

Afrikaanse Christelike Kerk

 Voorsitter Kerkraad

 Voorsitter Ouderlineraad

 Voorsitter Diakonie: Willem Steyn


 Leraars

 Al die voorsitters van die kommissies

 KERKRAAD

Afrikaanse Christelike Kerk

OUDERLINGE:

 Marius Carinus

 082 781 3662

OUDERLINGE:

 Pietman Erasmus

 082 571 5561

DIAKENS:

 Janse Malan

 083 287 0547

OUDERLINGE:

 Gert van der Merwe

 082 653 0323

DIAKENS:

 Gerhard vd Merwe

 082 515 2359

OUDERLINGE:

 Bertus Louw

 082 492 0945

DIAKENS:

 Riaan Kruger

 084 074 0747

OUDERLINGE:

 Jan Porter

 083 677 1449

OUDERLINGE:

 Martin Pearman

 072 353 9247

DIAKENS:

 Riaan Schmulian

 072 886 4093

OUDERLINGE:

 Willie van Eck

 082 301 3388

DIAKENS:

 Derick v Eck

 082 491 5577

DIAKENS:

 Willem Steyn

 072 699 1873

DIAKENS:

 Cabous Gradidge

 079 885 4226

OUDERLINGE:

 Billy van der Merwe

 082 976 3227

DIAKENS:

 Dawid Senekal

 072 593 0352

OUDERLINGE:

 Wimpie vd Westhuizen

 081 089 5481

OUDERLINGE:

 Lionel de Klerk

 071 354 9798

DIAKENS:

 Willem du Plessis

 071 676 2296

DIAKENS:

 Johan Meiring

 072 569 0880

OUDERLINGE:

 Dawie Viljoen

 082 319 9980

DIAKENS:

 Neil Werth

 076 865 1473

OUDERLINGE:

 Seis Prinsloo

 082 453 4401

OUDERLINGE:

 Pieter Botha

 079 628 5308

OUDERLINGE:

 Thys Valentgoed

 072 448 9999

OUDERLINGE:

 Thys Venter

 071 622 7739

OUDERLINGE:

 Nic Britz

 082 466 2660

OUDERLINGE:

 Reinhardt Herselman

 079 528 2295

DIAKENS:

 Dawie Daneel

 082 575 2079

OUDERLINGE:

 Errol Herholdt

 082 779 0784

DIAKENS:

 Leon Swanepoel

 082 456 9015

OUDERLINGE:

 Wim jv Rensburg

 084 504 2928

DIAKENS:

 Jaco Pieterse

 076 778 6831

DIAKENS:

 Peter Belmonte

 082 731 8907

OUDERLINGE:

 Hannes Swanepoel

 082 555 9571

DIAKENS:

 Johnny Cloete

 072 573 0081

 Hennie Lotz

 082 303 6302

 Andre Lewies

 076 982 7715

 KOMMISSIES 2020

Afrikaanse Christelike Kerk

 Lou van der Merwe (Voorsitter)

 Gerhard van der Merwe (O/Voorsitter)

 Riana van der Merwe

 Kobus Coetzee

 Voorsitter Vrouediens

 Leraars (opsioneel)

 Voorsitter Kerkraad (opsioneel)

 Martin Pearman (Voorsitter)

 Wim van Rensburg (Sondagskoolhoof)

 Hennie Lotz

 Voorsitter Kerkraad (opsioneel)

 Leraars (opsioneel)

 Jakkie Maritz (Voorsitter)

 Pietman Erasmus (O/Voorsitter)

 Bertus Louw

 Johan Grobler

 Martin Pearman (Voorsitter)

 Sam Vermaak

 Jan Roberts

 Ben van Heerden

 Reinhard Herselman

 Corrie Stapelberg

 Voorsitter van die Kerkraad

 Ds F.A. Grobler (Voorsitter)

 Dr Henk

 Hennie Lotz

 Pieter Botha

 Joan Botha

 Voorsitter van Ouderlingeraad

 Leon Swanepoel (Voorsitter)

 Corrie Stapelberg

 Ds F.A.

 Riaan Pieterse

 Pieter Botha

 Joan Botha

 Sarna Els

 Amelia Herselman

 Piet Schnetler

 Corrie Schnetler

 Carina Stapelberg

 Voorsitter van die Ouderlingeraad (Voorsitter)

 Riaan Pieterse

 Tuanet van der Merwe

 Leraars (Opsioneel)

 Ds F.A. Grobler

 Dr Henk Grobler

 Voorsitter: Vrouediens

 Voorsitter: Barmhartigheid

 Voorsitter: Kerkraad

 Voorsitter: Geesteskommissie

 Voorsitter: Taakspan